רן גזית, עורך דין ונוטריון, הינו פירמת בוטיק בולט במיוחד ב; ניהול משא ומתן וליווי מיזמים בהתבסס על ניסיון רב וידע בתחומים רבים של המשפט האזרחי - מסחרי. בתחומי ההתמחות, במסגרת המשפט האזרחי - מסחרי מוענקים אף שירותי ליטיגציה.

Ran Gazit, Advocate & Notary, is a boutique firm prominent primarily by offering negotiation and project consulting basing on a vast experience and know-how in broad range areas of civil-commercial law, inclusive litigation In these areas.

 


 
האמור לעיל לא נועד לשמש כפרסומת ואין להבינו ככזה.
כל הידע הנ"ל מיועד ללקוחות קיימים, לעומדים אתנו בקשר וללקוחות פוטנציאליים המביעים עניין בהתקשרות עם המשרד.
המידע ו/או הגישה למשרד הינו אך ורק בתגובה מפורשת, באמצעות פתיחת האתר ו/או לחיצה על קישורים למידע, ואין אנו מספקים מידע ו/או שירותים אלא אם נתבקש.