צור קשר


משה שרת 41
תל – אביב 6219915

טלפון:
0777-57-1165

פקס:
0777-57-1165


41 Moshe Sharet.
Tel – Aviv 6219915 Israel

Tel:
+972-777-57-1165

Fax:
+972-777-57-1165


E-mail address contact@ran-gazit.com כתובת דואר אלקטרוני
Web Page www.ran-gazit.com כתובת אתר אינטרנט

 


 
האמור לעיל לא נועד לשמש כפרסומת ואין להבינו ככזה.
כל הידע הנ"ל מיועד ללקוחות קיימים, לעומדים אתנו בקשר וללקוחות פוטנציאליים המביעים עניין בהתקשרות עם המשרד.
המידע ו/או הגישה למשרד הינו אך ורק בתגובה מפורשת, באמצעות פתיחת האתר ו/או לחיצה על קישורים למידע, ואין אנו מספקים מידע ו/או שירותים אלא אם נתבקש.