תחומי עיסוק

ע"פ כלל 7 לכללי לשכת עורכי הדין (אתיקה מקצועית), עיקר העיסוק הינו בתחומים:
  • משפט מסחרי.
  • משפט כלכלי / שוק ההון.
  • קניין / מקרקעין.
  • דיני מסים.

 


 
האמור לעיל לא נועד לשמש כפרסומת ואין להבינו ככזה.
כל הידע הנ"ל מיועד ללקוחות קיימים, לעומדים אתנו בקשר וללקוחות פוטנציאליים המביעים עניין בהתקשרות עם המשרד.
המידע ו/או הגישה למשרד הינו אך ורק בתגובה מפורשת, באמצעות פתיחת האתר ו/או לחיצה על קישורים למידע, ואין אנו מספקים מידע ו/או שירותים אלא אם נתבקש.