צור קשר


קומת גלריה
בית אמריקה
שדרות שאול המלך 35
תל – אביב 6492702

כתובת לדואר:
ת.ד 18236 תל אביב
6118102


Gallery floor
The America House
35 Sha'ul HaMelech, Blvd.
Tel – Aviv 6492702 Israel

Mailing address:
P.O.Box 18236,
Tel-Aviv 6118102 IsraelTelephone Number +972 - 3 -5607711 מספר טלפון
Fax. Number

+972-3-5607712

מספר פקסימיליה

E-mail address contact@ran-gazit.com כתובת דואר אלקטרוני
Web Page www.ran-gazit.com כתובת אתר אינטרנט

 


 
האמור לעיל לא נועד לשמש כפרסומת ואין להבינו ככזה.
כל הידע הנ"ל מיועד ללקוחות קיימים, לעומדים אתנו בקשר וללקוחות פוטנציאליים המביעים עניין בהתקשרות עם המשרד.
המידע ו/או הגישה למשרד הינו אך ורק בתגובה מפורשת, באמצעות פתיחת האתר ו/או לחיצה על קישורים למידע, ואין אנו מספקים מידע ו/או שירותים אלא אם נתבקש.